Jak być dobrym i mądrym rodzicem?

Transgeneracyjny przekaz wiedzy wychowawczej

Skąd młodzi ludzie mają wiedzieć: „Jak być dobrym rodzicem?” Od lat matki przekazują swoją wiedzę córkom, które w oparciu o pewne doświadczenia uzupełniają otrzymaną wiedze i przekazują swoim córkom. Takie zjawisko naukowcy nazywają „transgeneracyjnym przekazem wiedzy”. Pewne umiejętności związane z wychowywaniem dzieci nie są u naszego gatunku wrodzone. Cała wiedza wykorzystywana przez kobietę – matkę, zakorzenia się w pamięci kolejnego pokolenia. W związku z tym relacja matka-córka jest podstawą uzyskanej wiedzy.

Nauka poprzez doświadczanie

Najważniejsza w rozwoju każdego dziecka jest nauka poprzez doświadczanie różnych  bodźców. Rodzice już od pierwszych dni powinni poświęcać swojemu dziecku jak najwięcej czasu.  Wszystkim czynnościom wykonywanym przy niemowlaku w czasie zabiegów pielęgnacyjnych powinny towarzyszyć dodatkowe elementy wpływające na rozwój intelektualno-psychiczny. Czas spędzany z dzieckiem nie może być czasem biernym. Dlatego też ważne jest efektywne spędzanie czasu z dzieckiem. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z istoty pozytywnego kontaktu nawiązywanego już od pierwszych dni. Ważna jest rozmowa z dzieckiem zarówno za pomocą werbalnych środków przekazu jak i poza werbalnych, takich jak: uśmiech, gest czy dotyk. Dziecko powinno towarzyszyć rodzicom we wszystkich czynnościach jako pełnoprawny członek rodziny. Dzięki temu zdobywa ono potrzebne doświadczenia i rozwija się intelektualnie.

Radość z nauki i zdobywania doświadczeń

Przekazywanie dziecku pewnych wartości nie może być związane ze stresem i przymusem. Wręcz przeciwnie powinna mu towarzyszyć atmosfera radości i zabawy. Najważniejsza jest przyjemność odkrywania, chęć poznawania i kreatywność w odbiorze świata zewnętrznego. Wszystkie te cechy są naturalną częścią dziecięcej natury. Rodzice poprzez nieumiejętne działania często zabijają w dziecku jego naturalne skłonności. Dlatego też należy potęgować pozytywne uczucia związane z osiąganymi sukcesami, a to będzie stanowić zachętę do dalszego działania!

Trzy fundamentalne zasady wychowania (według autorki artykułu)

1. Miłość i zaufanie (zarówno ze strony dziecka jak i ze strony rodzica)

2. Wyznaczanie jasnych granic (poprzez to budowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka)

3. Odpowiednie wspieranie rozwoju z uwzględnieniem naturalnych skłonności i predyspozycja dziecka

Jak być dobrym i mądrym rodzicem?

Podsumowując należy zaznaczyć, że bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu z dzieckiem i rozwijanie jego naturalnych predyspozycji. Dziecko musi wiedzieć o tym, że rodzic dąży go miłością bezwarunkową i bezgraniczną. Poczucie bezpieczeństwa od najmłodszych lat życia przyczynia się do rozwoju dziecka. Mądry rodzic to rodzic, który posiada odpowiednią wiedzę związaną z wychowaniem i dla którego dziecko jest zawsze najważniejsze.

P1070050fgbf

Mama – terapeuta pisze bloga

Doszłam ostatnio do wniosku, że jest mi ciężko i że nadmiar obowiązków nie pozwoli mi na dalsze pisanie bloga. Wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego jak wiele czasu poświęcamy w życiu na pracę i jak mało mamy chwil na ewentualny odpoczynek i rozwijanie naszych pasji. Tak jest też w moim przypadku!

Staram się jednak nie poddawać. Dodatkowym bodźcem są wasze pozytywne opinie na temat artykułów. Dzięki takim ludziom jak WY chcę dale pisać i realizować moje marzenia wśród których jest pisanie dla WAS.

Mój blog – mój cel

Mój blog jest i będzie miejscem subiektywnych odczuć związanych z sytuacją współczesnej rodziny w tym także rodziny wielodzietnej. W centrum moich zainteresowań zawsze było dziecko. Młodym ludziom, którzy już są lub wkrótce będą rodzicami chcę uświadomić jak ważną rolę odgrywa wiedza związana z wychowanie i terapią dziecięcą. W oparciu o własne doświadczenia wiem, że informacje zaczerpnięte z książek lub z internetu  często nie pokrywają się z rzeczywistością. Prawda jest również taka, że mając trójkę dzieci wiem doskonale, że wychowanie każdego z nich było i jest nieco inne. Każde z moich dzieci to wyjątkowa osobowość, inne reakcje na bodźce i zróżnicowane zainteresowania. Zarówno okres noworodkowy, niemowlęcy jak i wczesnodziecięcy pozwolił mi zauważyć wielką różnorodność, którą chciałabym się dzielić z innymi. W związku z tym celem mojego, naszego bloga jest i będzie weryfikacja pewnej wiedzy z różnych źródeł w oparciu o dotychczasowe doświadczenia mamy trójki dzieci, a jednocześnie terapeuty dziecięcego, logopedy, oligorenopedagoga.

Być mamą to wielka odpowiedzialność

Mama to bardzo ważna postać, której zarówno przeżycia wewnętrzne jak i cechy zewnętrzne wpływają na rozwój dziecka. Być mamą to wielka odpowiedzialność. Myślę, że doskonale wiedza o tym te kobiety, które już mają dzieci. Zapraszam na mój blog te mamy, którym nie jest obojętny los ich dzieci. Postaram się zweryfikować pewne stereotypy związane z wychowaniem, a jednocześnie zwrócę WAM uwagę na sprawy najistotniejsze. Moim marzeniem jest pomoc mamie, której najważniejszym zadaniem jest wychowanie dziecka, przyszłego obywatela naszego kraju.

Mama terapeuta pisze bloga dla innych mam i nie tylko dla mam, bo w naszym życiu dzieci są najważniejsze. Trzeba im o tym mówić. trzeba im okazywać uczucia, trzeba spędzać z nimi efektywnie czas – bo to najlepsza terapia dla dziecka i dla rodziców!

DSC02735.jpg

Dzieci są najważniejsze

W obliczu postępujących zmian związanych z reformą oświaty, jesteśmy zaniepokojeni sytuacją dzieci w naszym kraju. Poziom edukacji w naszym kraju ciągle maleje. Wiedza młodych ludzi staje się płytka. Uczniowie mają problemy z zastosowaniem wiedzy w praktyce i z logicznym myśleniem.

My jako rodzice boimy się o przyszłość naszych dzieci. Szkoła staje się coraz częściej niewystarczającym miejscem do zdobycia należytej wiedzy.

Korepetycje – kogo na nie stać?

Rodzice, których stać na dodatkowe lekcje, zapewniają dzieciom korepetycje z różnych przedmiotów, aby uzupełnić ich wiedzę. A co z dziećmi z biedniejszych rodzin? Te dzieci zostają zostawione same z problemami. Często brak środków na dodatkowe lekcje sprawia, że są one skazane na gorsze oceny i niepowodzenia szkolne. Trudna sytuacja finansowa staje się przyczyną mniejszej wiedzy dzieci, ogranicza ich możliwości, a w przyszłości nie pozwala na zdobycie odpowiedniego wykształcenia.

Dzieci są najważniejsze

Dzieci są najważniejsze i bez względu na sytuację finansową trzeba umożliwić im zdobycie wykształcenia. W ostatnich latach zauważam, że nauczyciele przekazują uczniom jedynie podstawową wiedzę, co jest często spowodowane zmniejszeniem ilości godzin danego przedmiotu. Zadaniem uczniów jest samodzielnie poszerzać wiedzę jeśli chcą mieć dobre oceny. W związku z tym ilość uczniów, którzy potrzebują korepetycji ciągle rośnie. A tymczasem do niedawna nikt nie potrzebował tego typu pomocy. Dlaczego? Dlaczego kiedyś wiedza przekazywana na zajęciach wystarczała, a teraz nie? Głównym powodem jest nieudana reforma cyklu nauczania  wprowadzenie gimnazjum i rezygnacja z ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Za rok nastąpi wprowadzanie kolejnej reformy, której konsekwencje też będą miały negatywny wpływ na edukację naszych dzieci.

Czy terapia potrzebna będzie każdemu dziecku?

Dzieci są najważniejsze i boimy się o ich przyszłość. Za kilka lat może okazać się, że terapia będzie potrzebna każdemu dziecku (
http://e-galimatias.blog.pl/kazde-dziecko-potrzebuje-terapii/
) U pięciolatka, którego rozwój emocjonalny i poznawczy dopiero się rozwija, w obliczu trudności (spowodowanych pójściem do szkoły) może dojść do generowania się zaburzeń, czego konsekwencją będzie nieprawidłowy rozwój i trudności wychowawcze. Do tego tematu jeszcze wrócimy!