Czynniki determinujące rozwój

Genetyczne programowanie

Każde dziecko jest zaprogramowane już od momentu poczęcia. Materiał genetyczny przekazany w komórkach rozrodczych zawiera wszystkie najważniejsze informacje o dziecku: możliwości tego dziecka, wygląd i pewne cechy charakteru. Jednak w obliczu zaistnienia pewnych niekorzystnych czynników informacja genetyczna ulega różnego rodzaju modyfikacjom.

Wpływ środowiska

W czasie wielu lat życia najpierw dziecko, a potem dorosłych człowiek, napotyka różne warunki środowiskowe. Wiele z nich działa tak negatywnie, że zaburza naturalny tor rozwoju. Jeżeli niekorzystne działanie będzie jedynie krótkotrwałym epizodem to dziecko nadrobi zaległości i wyrówna pewne opóźnienia. Jeżeli natomiast działanie negatywnych czynników (patologia w rodzinie), trwa zbyt długo, wówczas prowadzi to do powstania nieodwracalnych zmian w informacji genetycznej. Takie dziecko traci możliwość wyrównania braków i już na początku swojego życia ma pod tzw „górkę”.

Dziecko i jego możliwości adaptacyjne

Dziecko ma niesamowitą zdolność adaptacji. Potrafi się regenerować po złych przeżyciach, ale potrzebuje do tego miłości i zrozumienia ze strony otoczenia. Każdy uraz psychiczny może zostać „uśpiony”, ale do tego potrzeba pracy rodziców. Dlatego w okresie rozwoju, dziecko potrzebuje dobrych warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Najważniejszą potrzebą psychiczną dziecka jest potrzeba bezpieczeństwa. Stanowi ona fundament, na bazie którego następuje rozwój dziecka. Dlatego też tak ważne jest okazywanie uczuć, przytulanie i wsparcie w sytuacjach problemowych. Są to czynniki wpływające na rozwój dziecka o których często zapominamy.

Co jeszcze determinuje rozwój?

Wielokrotnie zwracałam Waszą uwagę na niekorzystny wpływ współczesnego rozwoju techniki. Każe pokolenie dojrzewa o rok wcześniej. Każde pokolenie jest sprytniejsze i szybciej przystosowuje się do zmieniających warunków. Nowy tablet czy komórka to dla dziecka nowe wyzwanie. My dorośli z podziwem patrzymy jak małe dziecko szybko uczy się posługiwania nowym sprzętem. Poprawa jakości życia, chemia w jedzeniu, większa ilość bodźców to tylko niektóre z „pseudodobrodziejstw” współczesnego świata. Prawda jest taka, że to właśnie takie czynniki stwarzają zagrożenie dla rozwoju naszych dzieci. (Można to porównać do wysokiego mostu, który z jednej strony zachwyca swoją wielkością a z drugiej strony przeraża). Rodzice powinni o tym wiedzieć i być świadomymi konsekwencji tego typu zmian.

P1160933ssss