Twoje dziecko ma problemy z czytaniem i pisaniem – sprawdź czy to dysleksja!

Dziecko błyskotliwe, bardzo inteligentne mające problemy z czytaniem i pisaniem, czasami uważane za zdolne ale leniwe i nieuważne. Bardzo dobrze radzi sobie z egzaminami ustnymi, a w pisemnych robi wiele błędów. To może być charakterystyka dziecka z dysleksją.

Co to jest dysleksja? Jakie są jej przyczyny i uwarunkowania? Jakie mogą być objawy dysleksji i jej skutki?

Dysleksja – zaburzenie współczesnych czasów

Kilkanaście lat temu tylko niewielkie grono specjalistów wiedziało o dysleksji. Nie była ona zjawiskiem tak powszechnym. Rzadko ją diagnozowano. Dziecko mające problemy z czytaniem i pisaniem było określane jako uczeń mniej zdolny. A dziś? Dysleksja stała się czymś bardzo powszechnym. U dość dużej liczby dzieci stwierdzono symptomy świadczące o tym zaburzeniu. Najczęściej dotyczy ona dzieci rozwijających się prawidłowo, będących w normie intelektualnej i nie wykazujących innych dysharmonii w rozwoju. Przede wszystkim dysleksja to nie choroba, to zaburzenie charakteryzujące się specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Nie można lekceważyć wczesnych objawów dysleksji

Już w pierwszych latach życia możemy przypuszczać, że u dziecka pojawiają się symptomy wskazujące na ryzyko dysleksji. Przede wszystkim dziecko ma problemy ze sprawnością ruchową. Jako niemowlę nie raczkuje, późno podejmuje próby chodzenia i jako kilkulatek jest bardzo niezdarne. Niepokojące są trudności w nauce jazdy na rowerze czy rolkach. Mimo wielu prób dziecku trudno jest utrzymać przez dłuższy czas równowagę. Wszelkie niepowodzenia sprawiają, że dziecko reaguje na takie sytuacje bardzo emocjonalnie, czasem jest agresywne, a czasem wycofane i płaczliwe. Dodatkowo dysleksji mogą towarzyszyć problemy z wykonywaniem prostych układów gimnastycznych. Chłopiec nie chce uczęszczać na zajęcia sportowe, nie interesuje go ruch na świeżym powietrzu. Na prośby rodziców reaguje płaczem a nawet histerią. Taka niechęć często jest spowodowana zaburzeniami integracji sensorycznej o których już wielokrotnie pisałam na moim blogu.

Drugim obszarem, który nie funkcjonuje prawidłowo jest mała motoryka. Dziecko ma obniżoną sprawność manualną tzw. sztywne ręce. Pojawiają się problemy z zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, rysowaniem i pisaniem. Można zauważyć bardzo mocny nacisk długopisem lub ołówkiem podczas pisania (mówimy, że zaraz zrobisz dziurę w zeszycie). W pierwszych latach edukacji dziecko nie potrafi rysować szlaczków, figur geometrycznych i odwzorowywać liter oraz cyfr. Wszystkie te trudności wzmacniają stan napięcia psychicznego, którego skutkiem jest przesadna emocjonalność.

Podobnie pojawiają się także zaburzenia ze strony analizatora wzrokowego. Dziecko nie umie wyodrębnić różnic na obrazkach. Niepokojące są także problemy z artykulacją: zła wymowa, opóźniony rozwój mowy, przekręcanie wyrazów, zniekształcanie głosek oraz zapamiętywanie liter i cyfr. Dodatkowym objawem świadczącym o prawdopodobieństwie dysleksji może być nieustalona lateralizacja oraz problemy dotyczące orientacji w obrębie własnego ciała i nie różnicowanie prawej i lewej strony.

Psychologiczna diagnoza dysleksji

Wszystkie wymienione powyżej symptomy mogą świadczyć o ryzyku dysleksji. Nauczyciele często postrzegają takiego ucznia jako dziecko zdolne ale leniwe. Zauważono, że w wielu przypadkach osoby z dysleksją mają niską samoocenę i małe poczucie własnej wartości. Dodatkowym utrudnieniem w nauce szkolnej są problemy z koncentracją uwagi. U ludzi dorosłych charakterystyczne są problemy ze zautomatyzowaniem podpisu, wypełnianiem kwestionariuszy i formularzy, zapamiętywaniem liczb, numerów ulic i telefonów. Dodatkowo zauważyć można trudności z nauką jazdy samochodem oraz z przyswojeniem kroków tanecznych Wszystkie wymienione wyżej symptomy mogą wskazywać na dysleksję. Mogą ale nie muszą.

Dlatego też jeżeli zauważymy jakieś nieprawidłowości u siebie lub swojego dziecka powinniśmy podjąć działania diagnostyczne i udać się na wizytę do specjalisty.

IMG_1497mhjmh

Nauka języka dla dyslektyka

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył zagadnień związanych z dysleksją rozwojową. Coraz większa liczba dzieci i młodzieży ma stwierdzoną dysleksję. Co to jest? Jakie są jej skutki? Jak ten fakt wpływa na naukę języków obcych?

Dysleksja rozwojowa

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu dotyczących dziecka o prawidłowym rozwoju umysłowym, które określa się mianem dysleksji rozwojowej. Jednym z objawów wskazujących na prawdopodobieństwo zaistnienia tego zjawiska jest mała sprawność ruchowa dziecka,problemy z nauką jazdy na rowerze, obniżone zdolności manualne, niski poziom graficzny pisma, wada wymowy, zaburzona lateralizacja lub problemy z czytaniem i pisaniem u dziecka.

Psychologiczno-obserwacyjna diagnoza dysleksji czyli co nas powinno zaniepokoić

Dziecko z dysleksją często jest błyskotliwe i inteligentne, a jednak trudno mu jest nauczyć się czytać i pisać. Trudności z nauką wynikające z ograniczeń spowodowanych dysleksją nie są zazwyczaj tak poważne by otrzymać dodatkowe wsparcie. Dziecko lepiej radzi sobie na egzaminach ustnych niż pisemnych. Należy zwrócić uwagę na niską samoocenę i małą motywację do nauki u takiego dziecka oraz jego trudności z koncentracją. Dodatkowo pojawiają się kłopoty z artykulacją, zapamiętywaniem, mylenie głosek, dat, godzin. Wszystkie powyższe objawy mogą, ale nie muszą wskazywać na ryzyko dysleksji u naszego dziecka.

Dysleksja rozwojowa a nauka języków obcych

Dysleksja rozwojowa może stanowić istotną barierę w nauce języków obcych. W związku z tym potrzebna jest polisensoryczna praca rozwijająca sferę językową dziecka we wszystkich jej aspektach. Dla lepszego zapamiętywania materiału można stosować mapy myśli, łańcuszki, rebusy i wszelkie schematy graficzne w celu zobrazowania materiału językowego. Dodatkowo należy skupić się na wielokrotnym powtarzaniem danej partii materiału i powracaniem do materiału już przerobionego z zastosowaniem różnych rodzajów ćwiczeń i pozytywnej perswazji. Utrwalanie słownictwa powinno odbywać się z udziałem sfery: słuchowej, artykulacyjnej, wzrokowej, kinetycznej a nawet dotykowej. Potrzebna jest systematyczność i kreatywność nauczyciela prowadząca do wzbudzenia zainteresowania danym językiem obcym. Duża motywacja nastawiona na sukces jest kluczem do tegoż właśnie sukcesu, a interaktywność skojarzeń zwiększa szansę sukcesu językowego ucznia.

IMG_1497mhjmh